Sørg for et godt psykisk arbejdsmiljø på kontoret

Skal din virksomhed helt til tops, er det ikke nok at se på faktorer som effektivitet og omsætning. Der er mindst lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere, at dine medarbejdere trives på kontoret, og at der i det hele taget er et godt psykisk miljø for dine ansatte at arbejde i. Herunder kan du læse mere om de faktorer, der er med til at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø.

Sociale relationer og strukturer på arbejdspladsen

Et psykosocialt arbejdsmiljø skal forstås som de sociale samarbejdsforhold, der kan være på arbejdspladsen. Eksempelvis kan det være forholdet til chefen, kollegerne eller måske partnere eller kunder. Det behøver ikke kunne være forholdet mellem de forskellige parter i en virksomhed, men kan også hænge sammen med de faktorer, der har indflydelse på de forskellige parter i en virksomhed. Det kan eksempelvis være belønninger og ressourcer eller krav og indsatser.

Positive faktorer, der skaber et bedre arbejdsmiljø

Som virksomhed er det vigtigt at skabe troværdighed og respekt mellem alle parter på jobbet. Det betyder, at der skal være tillid fra ledelsen til, at deres medarbejdere yder det, de skal på deres arbejdsplads. Mistillid og kontrol på arbejdspladsen er meget negative faktorer, når det kommer til et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Derudover har det stor betydning, at lederne er opmærksomme på at belønne og anerkende deres medarbejdere, så der opstår en større følelse af værdi blandt kontorets ansatte. Det er endvidere nødvendigt at overveje, om arbejdskravene og forventningerne til den enkelte medarbejder er helt klare. Det kan være meget centralt for den enkelte at forstå det præcise ansvar, som ledelsen forventer, der bliver påtaget af ham eller hende. Med andre ord er en tydelig rollefordeling vigtig for trivslen på arbejdspladsen.

Tjek arbejdsmiljøet ofte

Selvom din virksomhed synes at køre gnidningsfrit, og der generelt er en god stemning på kontoret, bør ovennævnte faktorer overvejes jævnligt, da arbejdsmiljøet hurtigt kan ændre sig. Hvis du fortsat ønsker en succesfuld virksomhed, er det nødvendigt, at det psykiske arbejdsmiljø forbliver godt, og at dine ansattes arbejdsglæde er i top.