Sådan nedbringes virksomhedens sygefravær

Når det gælder om at optimere virksomheder, skal der ikke blot ses på den rette udlejning af erhvervslejemål, god indretning, økonomiske tal og statistikker. Det er selvfølgelig vigtigt, at virksomheden har fundet gode, velindrettede erhvervsejendomme til leje – men billige lokaler til leje løser ikke alle problemerne. Læs med på siden og bliv klogere på, hvordan du som virksomhed kan nedbringe sygefraværet. 

Skab først et overblik over fraværet

Først og fremmest gælder det om at få skabt sig et overblik over virksomhedens sygefravær. Er der tale om enkelte medarbejdere, som ofte melder sig syg? Er de syge i perioder? Er sygemeldingerne langtidssygemeldinger eller blot såkaldt ”klatfravær”? Når der er dannet et overblik over tendenserne i virksomheden, kan det være langt mere håndgribeligt at afhjælpe problemet.

Kommuniker en klar sygefraværspolitik

Hvad er sygefraværspolitikken i virksomheden? Hvem skal man som ansat melde sig syg hos? Hvor lang tid skal medarbejderen være syg, før vedkommende igen skal tage kontakt? Hvornår skal de ansatte fremvise lægeerklæring? Og hvornår er sygefraværet ”for meget”? 

Hvis ikke disse overvejelser er defineret og kommunikeret tydeligt ud til medarbejderne, kan det være forvirrende for både lederne og de ansatte. Sæt derfor rammerne og forventningerne igennem en klar sygefraværspolitik. 

Grib ind hos den enkelte, inden det udvikler sig

Mange virksomheder gør den fejl, at de først griber ind, når problemet er blevet alt for stort. Det nytter ikke noget at se tilbage – det er langt mere effektivt at gribe ind, inden sygefraværet udvikler sig endnu mere. Derfor skal ledere sørge for at reagere, når ansatte sygemelder sig. Hvordan der gribes ind, kan for mange være svært at gennemskue, og der findes ikke en gylden løsning. Dog viser flere studier, at hvis der ikke reageres – så øges fraværet blot. 

Skab et godt indeklima i kontorlokalerne

Slutteligt er det fordelagtigt for virksomheder at kaste et kritisk blik på kontorlokalernes indeklima. Hvis indeklimaet er godt, vil medarbejderne nemlig arbejde langt mere effektivt, samtidig med deres sygefravær mindskes. Lad temperaturen være 21-22 grader, eliminer træk, hav god ventilation, sørg for god rengøring, og lad naturligt lys falde ind i lokalerne. Dette vil alt sammen være med til at sikre et bedre indeklima.