Lej erhvervslejemål privat eller gennem kommunen

Hvis du har et behov for at leje et erhvervslejemål, kan dette gøres på to forskellige måler. Enten kan du foretage en udlejning af erhvervslejemålet gennem en privat udlejer, eller også kan du kontakte kommunen for at høre, om de har ledige lokaler til leje. Der er fordele og ulemper forbundet med begge lejemuligheder, og derfor er det op til virksomheden selv at vurdere, hvilken løsning der er mest passende. Du kan her læse mere om de forskellige former for erhvervsejendomme til leje.

Privat udlejning af erhvervslejemål 

De fleste vælger at finde billige lokaler til leje gennem privat udlejning. Der findes et væld af forskellige firmaer, der har ekspertise i netop at udleje erhvervslokaler. Det betyder, at du har gode muligheder for at finde et ledigt erhvervslejemål, som nøjagtigt passer til virksomhedens behov. 

Inden du skriver under på lejekontrakten, er det vigtigt, at kontrakten gennemgås nøje. Gør du ikke det, kan det hurtigt komme til at koste virksomheden dyrt – både under og efter lejeforholdet. Sørg for at indgå i en dialog med forhandleren for at se, om det er muligt at foretage nogle forhandlinger. Forhandlinger kan f.eks. omhandle:

  • Uforudsete omkostninger
  • Huslejeregulering
  • Fællesareal
  • Lang uopsigelighed
  • Fleksibilitet

Heldigvis findes der rigtig mange gode private udlejere rundt omkring i landet. Derfor er det i høj grad muligt at finde en god udlejer, som tilbyder fleksible og fordelagtige erhvervsejendomme til leje.

Udlejning af erhvervslejemål gennem kommunen

Mange kommuner har gjort det muligt for virksomheder leje erhvervslejemål gennem dem. Her er det kommunen, som står for at administrere udlejningen, samtidig med at kommunen ejer ejendommene. Typisk har de enkelte kommuner dog et meget begrænset antal af erhvervsejendomme til leje, hvorfor det gælder om at være heldig. 

Kontakt den pågældende kommune for at høre om netop dit firmas muligheder for at få gavn af billige lokaler til leje gennem det kommunale. Er der ikke nogen ledige erhvervslejemål, må virksomheden gøre op med sig selv – skal virksomheden vente på, at kommunen får ledige lokaler til rådighed igen? Eller er det i stedet en bedre løsning at leje gennem en privat udlejer? 

Lejers fleksibilitet er altafgørende

For mange virksomheder er et vigtigt punkt i erhvervslejekontrakten lejerens fleksibilitet. Jo højere fleksibiliteten er, jo bedre muligheder vil virksomheden have – uanset om det går godt eller dårligt for forretningen. Fleksibilitet omfatter emner såsom fremleje, afståelse og forlejeret. 

Er kontrakten karakteriseret som uopsigelig de første 10 år, er det altafgørende, at lejer i det mindste har ret til fremleje eller afståelse. På denne måde er virksomheden bedre sikret i fremtiden – uanset om der er behov for at ekspandere eller flytte i mindre lokaler.