Inspiration til at højne medarbejdernes trivsel

I spørgsmålet om at fastholde virksomhedens medarbejdere gælder det bl.a. om at have fokus på de ansattes velbefindende. Trives medarbejderne ikke på jobbet, går der helt sikkert ikke lang tid, før de vender snuden mod andre veje. Derfor bør lederes fokus ikke blot ligge på bundlinjen og resultater – trivsel er nemlig en mindst lige så vigtig faktor. 

Fordelene ved at øge arbejdspladsens trivsel er mange. Disse fordele tæller bl.a. mindre sygefravær, bedre medarbejderfastholdelse, større engagement, øget performance og bedre employer branding. Men hvordan højnes medarbejdernes trivsel så? Det giver vi inspiration til her. 

Dialog og nærvær er altafgørende

For at du som leder overhovedet kan få en idé om, hvordan de ansatte har det, er det altafgørende at have dialog og nærvær. Har du som leder egentlig kendskab til medarbejderne samt deres arbejdssituation? Anerkender du de ansatte, når resultaterne opnås? Og er du opmærksom på medarbejderne og arbejdsmiljøet? 

Hvis du som leder er interesseret og nærværende over for dine ansatte, vil de i langt højere grad opleve sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen. Derfor gælder det altså om at skabe dialog og nærvær ansatte og ledere imellem. God trivsel kræver altså opmærksomhed – både fra ledelsens side samt blandt medarbejderne selv. 

Lav en trivselsmåling, og skab overblik

For at få et indblik i medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø kan en trivselsmåling med fordel laves. Hvor ofte sådanne trivselsmålinger bør foretages, varierer fra virksomhed til virksomhed. Nogle arbejdspladser laver trivselsmålinger 1-2 gange om året, mens andre arbejdspladser foretager flere. 

Trivselsmålinger fungerer som et værktøj, der gør virksomheden klogere på arbejdspladsens trivsel. Derfor er trivselsmålinger altså ikke en løsning i sig selv – det er derimod kun et kort over organisationens landskab. Af denne grund er det ekstremt vigtigt, at virksomheden rent faktisk foretager ændringer, hvis trivselsmålingernes resultat kræver det. 

Faktisk er det vigtigt, at en opfølgning efter en trivselsmåling sker hurtigt. En trivselsmåling fungerer nemlig som en invitation fra ledelsens side af til medarbejderne – de inviteres til at få indflydelse på deres trivsel. Gør ledelsen derfor ikke noget aktivt efter trivselsmålingen, vil ledelsen blot anses som værende utroværdig – det vil nærmest fremstå som et løftebrud.