Fleksibelt kontor? Her er løsningen

Virksomheder står over for et væld af udfordringer i hverdagen både set i forhold til drift, salg, kunder, partnere og medarbejdere. Derfor er det uden tvivl en fordel for erhvervsdrivende at arbejde med fleksible løsninger, som konstant kan tilpasses uforudsete udfordringer. 

Specielt det seneste halve års udfordringer med Corona-krisen har sat dybe spor hos mange virksomheder – og her er fleksible løsninger igen en fordel. Af denne grund vælger flere og flere virksomheder også fleksible kontorløsninger, og du kan her læse mere om, hvordan dette netop gøres. 

Et kontorhotel giver erhvervsdrivende fleksibilitet

Hvis en virksomhed, freelancer eller selvstændig vælger at blive en del af et kontorhotel, vil de erhvervsdrivende uden tvivl opleve en stor fleksibilitet. Ved at leje sig ind i en kontorbygning er det nemlig muligt at tilpasse løsningen efter den enkelte virksomheds behov. Har firmaet brug for en fast skrivebordsplads alle ugens dage? Eller er det bedre med varierende kontorpladser på forskellige dage? Med et iværksætterkontor er det muligt netop at tilpasse dette efter behov. 

Slip for at betale dyre huslejer til faste kontorlokaler

Udover at få fleksibilitet i forhold til placering og antal dage på kontorhotellet vil leje af sådanne kontorbygninger ligeledes betyde, at virksomheden slipper for at betale dyre huslejer til faste kontorlokaler. Dette er for mange virksomheder altafgørende, da firmaet i stedet har bedre kapital til at investere i selve driften og udviklingen af virksomheden. I stedet betales der blot for den plads, der reelt set bliver brugt, når virksomheden lejer et iværksætterkontor. 

Få fuld service eller adgang til det basale

Kontorhoteller giver som sagt mulighed for at tilpasse løsningen efter virksomhedens behov. Dette gælder også i forhold til adgang til fuld service eller blot basale behov. Servicen varierer fra kontorbygning til kontorbygning, hvor du kan få alt fra reception, telefonpasning, videresending af post, parkering, leje af mødelokaler og lignende. 

Prisen vil typisk stige i takt med, at servicen stiger – men dette giver god mening. Igen betaler virksomheden kun for de ting, som de reelt set har behov for, og firmaets penge udnyttes til fulde. Ofte tilbyder iværksætterkontorer prøveperioder på en uge, 14 dage eller en måned. Disse er gode at udnytte, således der fås et indblik i kontorhotellets muligheder.