Det gode kontor eksisterer ikke uden optimal akustik

Når krævende opgaver skal løses på kontoret, er det vigtigt, at arbejdet sker i et komfortabelt, støjfrit og uforstyrret miljø. Når kontoret oplever lydforstyrrelser, generes medarbejdere, og det gode arbejde udfordres.

For at komme forstyrrende lyd i det åbne kontormiljø til livs, er det nødvendigt at skabe vilkår for god akustik. I denne artikel undersøges, hvordan dårlig akustik nedbringes til fordel for et behageligt og konstruktivt arbejdsmiljø.

Dårlig akustik

Dårlig akustik bevirker, at lyd runger og reflekteres tilbage i det larmende lokale. Når lokalet er lydmæssigt hårdt indrettet, kan forstyrrende lyde sprede sig fra et lille område til hele rummet, fordi lyden grundet den dårlige akustik bruger længere tid på at forsvinde, når den bliver reflekteret af den hårde indretning. Rent teknisk betegnes rum, der findes i støjforstyrrede kontorlokaler med dårlig akustik, for lokaler med lang efterklangstid.

Akustikplader

For at skabe den kortest mulige efterklangstid er det nødvendigt med overflader af lydabsorberende materialer. Uden en bevidst indretning af kontorlokaler i de rette materialer opnås den gode akustik sjældent.

For at finde de bedste akustikplader af det rette materiale og sætte disse på den rette placering, kan det være nødvendigt at beregne lokalets efterklangstid. Akustikplader monteres i hårde lofter, og hvis lydniveauet i kontoret er kritisk, kan pladerne sættes på vægge, der ellers er af hårdt materiale.

Pladerne er sjældent yndige, og man kan derfor, hvis man ønsker et mere stilrent udseende i kontoret, opsætte kunst, logoer, fotografier og lignende ovenpå pladerne, uden at den lydabsorberende effekt udfordres.

Bløde møbler og gulvtæpper

Den dårlige lyd i rummet kan også mindskes med bløde møbler, der hjælper på akustikken. Gardiner såvel som polstrede møbler, reoler og opslagstavler kan bevirke, at lydforstyrrelse og støjens efterklang holdes på et minimalt niveau. Desuden kan disse være at foretrække frem for de mere rustikke akustikplader.

Akustikskærme

Valget af løsningen på kontorets lydudfordringer afgøres af en række parametre. Som tidligere nævnt er nogle løsninger mindre kønne og upraktiske, mens andre er mere stilistiske, dog mindre effektive. Akustikskærme kan være en konkret løsning på støj, hvis dette forårsages af intern, uvedkommende kommunikation mellem kolleger.

Valg af akustikløsning er en balancegang mellem udseende, den konkrete problematik i kontoret og reel lydabsorberende egenskaber i materialet. Med de præsenterede muligheder er der blot tilbage at afgøre, hvilken løsning der bedst passer dit kontormiljø.