5 gode grunde til at leje kontorlokaler frem for at eje dem

Der findes både fordele og ulemper ved leje og ved køb af lokaler, der skal benyttes eksempelvis som kontorer. Det er individuelt, hvad der er bedst for den enkelte virksomhed, men som oftest vil det være mest fordelagtigt at finde et lejemål – især til en nystartet virksomhed. Nedenfor er listet 5 gode grunde til at leje kontorlokaler frem for at eje dem.

  1. Leje er ofte den billigste løsning

Især for nye virksomheder kan det første stykke tid være fuld af investeringer og mange omkostninger. Et køb af kontorfaciliteter kan være en stor og uoverskuelig post, da køb ikke blot er bindende, men samtidig kræver en større kapital. Det kan derfor være en fordelagtig løsning at leje frem for at eje. De ældre og mere erfarne virksomheder kan i mange tilfælde også finde fordel i at leje og investere flere penge andre steder.

  1. Mindre risiko for tab

Når man ejer lokaler, medfølger der altid en risiko for, at værdien i ejendommen kan falde. Dette kan betyde et betydeligt stort tab for virksomheden, hvis den enten skal flyttes, udvides eller går konkurs. Hvis en ny virksomhed, imod forventning, viser sig ikke at kunne løbe rundt, er risikoen for tab mindre ved leje af erhvervslokaler.

  1. Møblererede kontorer

Nogle steder er det muligt, at leje kontorer der ikke blot står som tomme skaller, men derimod som fuldt møbleret ved overtagelse. Dette er en klar fordel, hvis ikke indretning er en spidskompetence, og hvis der er behov for, at andre tager stilling til dette i stedet.

  1. Leje er fleksibelt

Ved leje af kontorlokaler er der altid mulighed for at opsige kontrakten inden for den aftalte opsigelsesperiode. Hvis virksomheden eksempelvis pludselig har brug for at udvide, er det nemmere at have lejet noget frem for at stå med salg af lokalerne. Det ses også, at en virksomhed starter med lokaler i storbyen for at være tæt på den unge, studerende målgruppe, hvorefter virksomheden på grund af udvidelse kan være nødsaget til at rykke lokalerne længere ud af byen for at finde mere plads. Leje af kontorer kan derfor være et mere fleksibelt valg, hvis fremtidsplanerne og virksomhedens ekspansion er uvisse.

  1. Mindre praktisk ansvar

Når man ejer en ejendom, vil der automatisk medfølge et større ansvar for vedligeholdelse – både udvendigt og indvendigt. Når man lejer sig ind hos en udlejer, vil det altid være udlejerens job at stå for istandsættelse af diverse ting samt den udvendige vedligeholdelse af ejendommen. Der er mindre af det praktiske ansvar ved et lejemål, og mindre ansvar på dette område kan måske give anledning til, at kræfterne kan bruges på medarbejdere og udvikling af virksomheden i stedet.